شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

جنبش زنان در ایران

۱۶ مهر ۱۴۰۰

جنبش زنان در ایران

 رضوان مقدم، جامعه شناس و فعال حقوق رنان

در اتاق تلگرامی اتحاد چپ پاسخ داد

 پنجشنبه 15 مهرماه برابر با 7 اکتبر

 ساعت 20 به وقت ایران ، ساعت 18:30 به وقت اروپای مرکزی و 12:30 به وقت شرق آمریکا

erzvan_js1.mp3

قسمت اول

erzvan_js2.mp3

قسمت دوم

erzvan_js3.mp3

قسمت سوم

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/SO5itL5KeilWqppr

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید