شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

کشور ما نیازمند تحول بنیادین است؛ همگام و متحد شویم!

۱۶ مهر ۱۴۰۰

تالار اندیشه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار می‌کند:

گفتگو پیرامون برنامه سیاسی پیشنهادی به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان: بهزاد کریمی – بهروز خلیق – مسعود فتحی

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید