شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

حرکت اعتراضی جهت لغوحکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی

۱۹ مهر ۱۴۰۰

۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ تجمع فراگرایشی اعتراضی جهت لغوحکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی از سوی تلاشگران راه آزادی ایران ,هامبورگ برگزار شد.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری