چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

پیام گرگور گیزی به کنگره

۲۴ آبان ۱۴۰۰

طبيعتا تلاش و مبارزه بر حق شما برای آزادی بیشتر، دمکراسی بیشتر، عدالت اجتماعی بیشتر و برابری جنسیتی در همه عرصه ها، گام به گام ایران را به کشوری مدرن تبدیل می کند. این کشور دارای ظرفیت ها، فرصت ها، استعداد ها و مواد خام فراوانی است. وقت آن رسیده است، که از این همه ثروت بدرستی استفاده شود. به استفاده ابزاری از دین در تمام جهان باید پایان داده شود، همچنین در ایران.

پیام گریگور گیزی رهبر سابق حزب چپ آلمان و حزب چپ اروپایی به دومین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

رفقای عزیز،

خوشحالم از اینکه با وجود پاندمی بالاخره دور هم جمع شده اید، و این در جای خود قابل تحسین است.

برای کنگره شما بهترین ها را آرزو میکنم و مهمتر از همه نتایج و برگزاری خوب کنگره را.

وقتی به شما فکر میکنم، برایم قابل تصور است، که کشور شما در چه وضع دشواری قرار دارد.

طبيعتا تلاش و مبارزه بر حق شما برای آزادی بیشتر، دمکراسی بیشتر، عدالت اجتماعی بیشتر و برابری جنسیتی در همه عرصه ها، گام به گام ایران را به کشوری مدرن تبدیل می کند.

این کشور دارای ظرفیت ها، فرصت ها، استعداد ها و مواد خام فراوانی است. وقت آن رسیده است، که از این همه ثروت بدرستی استفاده شود. به استفاده ابزاری از دین در تمام جهان باید پایان داده شود، همچنین در ایران.

از طرف دیگر ضروری است که توافق اتمی ایران با ایالات متحده، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان دوباره احیاشود. اگر قرار باشد ایران به سلاح اتمی دست نیابد، باید سمت توافقات در مسیر زردشتی تحریم ها و حداقل بخشی از آن باشد، چراکه فشار تحریم نه بر دولت ها که اساسا بر مردم وارد میشود.

در همین چهارچوب امیدوارم رابطه آمریکا با چین و روسیه درسمت تنش کمتر سیر کند، و با فاصله گرفتن از تهدید و جنگ به دیپلماسی و رعایت حقوق بین‌الملل برگردیم. بله حقوق بین‌الملل، آنچه که در دوره اخیر به کرات زیرپا گذاشته شده است.

بار دیگر برای شما آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم شما و ما شاهد پیشرفت های قابل ملاحظه در ایران باشیم.

افزودن دیدگاه جدید