چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

جانباختگان قیام آبان ۹۸ و وضعیت زندانیان سیاسی در بند جمهوری اسلامی 

۲۵ آبان ۱۴۰۰

جانباختگان قیام آبان ۹۸ و وضعیت زندانیان سیاسی در بند جمهوری اسلامی 

پریسا پوینده، مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در اتاق تلگرامی اتحاد چپ پاسخ داد

پنجشنبه ۲۷ آبان ماه برابر با ۱۸ نوامبر ۱۴۰۰

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 

ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

poyande1.mp3

قسمت اول

poyande2.mp3

قسمت دوم
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید