چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

همراه با کارگران

۳۰ آبان ۱۴۰۰

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید