يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

پیروزی چپ در شیلی و پیام آن برای ما!

۰۷ دی‌ ۱۴۰۰

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

۴ دی ماه ١٤٠٠ برابر با ٢۵ دسامبر ٢٠٢١

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری