يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

همراه با کارگران شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰

۱۹ دی‌ ۱۴۰۰

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ - ۹ ژانویه ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید