يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

جمهوری اسلامی، بکتاش آبتین را هم کشت!

در سوگ نویسنده، فیلمساز و عضو برجسته‌ی کانون نویسندگان ایران!

۲۰ دی‌ ۱۴۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری