يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک

۲۲ دی‌ ۱۴۰۰

در اعتراض به قتل شاعر آزادی خواه، بکتاش آبتین، و در بزرگداشت نام او شمعی خواهیم افروخت!

شنبه ١۵ ژانویه ساعت ١٦ تا ١٧

جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید