درباره کنفرانس فوق‌العاده اخیر و گفتگوهای سیاسی درباره اپوزیسیون

گفتگوی روزنامه نگار اوزلم تمنا با کمال اوکویان دبیرکل حزب‌ کمونیست ترکیه

شنبه, 5. فوریه 2022 - 13:29

ائتلاف یک چیز است، با هم کنارآمدن یک چیز دیگر. حزب‌کمونیست ترکیه برای مبارزه مشترک، برای اعتراض، برای همبستگی در رابطه با تحولات اخیر با گروه‌های بزرگ بسیاری کنارآمده است. ازسوی دیگر ائتلاف، حول برنامه و اصول مشترک شکل می‌گیرد. حزب جمهوری‌خواه مردم حزب واحدی است، برای کسب جایگاه در سیاست‌های ترکیه می‌کوشد، عملاً جایگاهی دارد، اما نظام حاکم نمی‌تواند تصمیم بگیرد با حزب جمهوری‌خواه مردم چه بکند. به علاوه، ما در باره حزبی صحبت می‌کنیم که ساختار داخلی بسیار ثروتمندی دارد.

مترجم:

حزب‌ کمونیست ترکیه قطعنامه‌های صادر شده در کنفرانس ‌فوق‌العاده را با مطبوعات درمیان گذاشت. عنوان کنفرانس "یک گام پیش‌تر" اعلام شده بود. شما در حین تدارک قطعنامه‌های کنفرانس چه نوع نقشه راهی را به کارگرفتید؟ چه نوع توده‌های کشور را مخاطب قرار دادید؟

حزب ما در ماه اوت گذشته کنفرانسی برگزار کرد، و با ارزیابی تحولات درترکیه و جهان تصمیم‌هایی گرفت. اما 5-6 ماه برای ترکیه زمانی کاملا طولانی است. ما خواستیم کنفرانس فوق‌العاده دیگری را برای توسعه بیشتر و به روز کردن ارزیابی‌ها درآن کنفرانس برگزارکنیم و حزب را برای یک دوره ای که سخت و چالش برانگیز خواهد بود آماده کنیم. در آن کنفرانس، ما اولویت وظایف حزب را مورد بحث قرار دادیم. نمایندگان کنفرانس گزارش سیاسی در رابطه با گذشته نزدیک و حال حاضر ترکیه و سندهای اصلی حاوی قطعنامه هایی در برخی موضوع‌ها را به اتفاق آرا تصویب کردند.

دربین قطعنامه‌های شما مقالۀ "با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۳، جمهوری سوسیالیستی هدف و شعار اصلی ما است" وجود دارد. "جمهوری سوسیالیستی" چیست؟ آیا هدفی به نظر می رسد که باید درسال ۲۰۲۳ به آن دست یافت؟

برای ما، هدف سوسیالیسم هرگز نمی‌تواند به تاخیرافتد. تنها آلترناتیو برای سرمایه‌داری، که امروز سیستم پوسیده ای است که در بن بست قرار دارد، آینده ای ندارد، و قادر به حل ساده‌ترین مشکلات نیست، سوسیالیسم است. ۲۰۲۳ صدمین سالگرد بنیادگذاری جمهوری ترکیه است. آن‌چه در کشور ما رخ می‌دهد اثبات آن است که ارزش‌هایی مانند جمهوری‌خواهی، سکولاریسم، و استقلال نمی‌تواند در صلح با سرمایه‌داری باشد. یک جمهوری سوسیالیستی ممکن است در سال ۲۰۲۳ مستقرنشود، اما حزب ما قطعا در قرار دادن آن در دستورکار کشور به عنوان یک گزینه واقعی موفق خواهدشد. ما نشان خواهیم داد که مردم ما محکوم به این نظم غیر منطقی و غیر اخلاقی نیستند.

درقطعنامه‌ها و گزارش‌های کنفرانس، شما انتقاد از چپ و اپورتونیسم را هم مطرح کرده اید. گزارش شما اشعار می‌دارد،" به نظر می‌رسد که یک اپوزیسیون یا به اصطلاح چپ‌گرایی که به‌مجلس، به‌عرصۀ فرهنگ مردمی و رسانه‌های اجتماعی چسبانده می‌شود بی ثمر است، و چنین سیاست‌هایی حتی به روشنی به تدارک احیا نظم سرمایه‌داری خدمت می‌کند." آیا می توانید شرحی درباره این عنوان بدهید؟ مشاهدات شما در باره جنبش‌های چپ گرا در ترکیه چیست؟ یک جنبش چگونه می‌تواند به ورای "چسبیدن به رسانه‌های اجتماعی برود"؟

زحمتکشان ترکیه به سیاست‌هایی مبتنی بر مبارزه سازمان‌یافته نیاز دارند. اما، سیاست‌های امروزی که ما دربارۀ آن‌ها در گزارش صحبت کردیم به هم ریختگی(عدم سازمان) را تشویق می‌کنند. حزب کمونیست ترکیه نقش رسانه‌ها، مجلس یا عرصۀ فرهنگ مردمی را ناچیز ارزیابی نمی‌کند. اما، امروز درترکیه مردم بدون مبارزه علیه تعیین ارجاعات اولیه جامعه دراین عرصه‌ها نمی‌توانند سرپا بایستند. مردم باید سیاست‌ها را با پیوستن نیروها در محل‌های کار، در محلات، و مدارس عملی کنند. در غیراین صورت، شیوه‌ای از سیاست مبتنی بر چند شخصیت، به اصطلاح رهبران، و "قهرمانان"، همان‌طور که خواسته سرمایه‌داران است قطعی خواهد بود. حزب کمونیست ترکیه، با تاکید بر ضرورت مبارزه سازمان یافته، اعلام می‌کند که حزب اجازه تحقق چنین امری را نخواهد داد.

انتخابات ریاست‌جمهوری، اگرهیچ انتخابات زودرسی نباشد در سال ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد. در میان قطعنامه‌های حزب شما، تاکیدی بر "نامزد کارگران"وجود دارد. معیارهای نامزدی شما چیست؟

کسی نامزد خواهد شد که سه خط حزب کمونیست ترکیه را شل و ول نخواهد کرد بلکه آن‌ها را تقویت خواهد کرد. نامزدی که از میهن پرستی و سکولاریسم دربرابر امپریالیسم وارتجاع دفاع خواهد کرد، کسی که مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار را نمایندگی خواهد کرد، و کسی که به جای "من" خواهد گفت "ما". کسی که نشان می‌دهد که تسلیم نامزدهای احزاب سرمایه داری و تحمیل ها روی این محور نخواهد شد.

شما بر گفتگوهای خود با حزب‌کارگر(EMEP) و حزب چپ(Sol Parti) در طی مذاکرات "ائتلاف" که از سوی افکار عمومی از نزدیک دنبال می‌شود تاکید کردید . دیدارها و مذاکرات شما در چه مرحله‌ای است ؟ آیا فراخوانی به سازمان‌های چپ و سوسیالیستی که بخشی از گفتگو ها نیستند داده اید؟

حزب ما به مذاکراتی که با حزب‌کارگر و حزب چپ برگزار می‌کند اهمیت زیادی می‌دهد. ما رابطه‌ای دوستانه، صمیمی و بازی را ایجاد کرده ایم. این پیآمد مثبتی در درازمدت خواهد داشت. اما، انتظارما، و همین‌طور انتظارافکار عمومی، آن است که روندها بین سه حزب نتایج مشخصی را در رابطه با برخی نیازهای عملی امروز به بارآورد. در این معنی، بدیهی است که ما مقدارزیادی از زمان غیر ضروری را از دست داده ایم. البته، برخی کارها نباید دشوار باشد، اما در کشوری مانند ترکیه، ما تجمل به عقب انداختن زمان را نداریم. دراین معنی، به مثابه یک حزب، ما بهترین تلاش خود را برای سرعت بخشیدن به روند به عمل خواهیم آورد. ما برای تلاش‌های خود برای تبدیل شدن به یک صدای مشخص آماده می‌شویم. به عنوان حزب‌کمونیست ترکیه، ما با جنبش‌های دیگری غیر از این دو حزب ارتباط برقرار کرده‌ایم. ما برای ادامه تمام این‌ها بدون ایجاد گسست درکارخود حزب‌مان تلاش می‌کنیم.

در متن اعلام شدۀ کنفرانس، موضع حزب درباره CHP (حزب جمهوری‌خواه مردم) و HDP( حزب دموکراسی مردم) هم ذکر شده بود. در رابطه با حزب جمهوری‌خواه مردم، این بیان وجود دارد: " ما در برابر دولت حزب جمهوری‌خواه مردم، که می‌خواهد مردم ترکیه را با این دروغ که جامعه ترکیه (جامعه‌ای) دست راستی است قانع کند خواهیم ایستاد، و برای حذف وابستگی حزب جمهوری‌خواه مردم در بین زحمتکشان و روشنفکران خواهیم کوشید" آیا می توانید توضیح بیشتری بدهید؟ به‌عنوان مثال، آیا هیچ شرطی برای ائتلاف با حزب جمهوری‌خواه مردم دارید؟

حزب کمونیست ترکیه وارد ائتلاف با هیچ یک از احزاب نظم اجتماعی موجود نخواهد شد. این (رویکرد) حزب جمهوری‌خواه مردم را هم شامل می‌شود. با وجود تعدادی از دوستان ما در حزب جمهوری‌خواه مردم، ما به روشنی می‌گوییم که حزب جمهوری‌خواه مردم مانعی در برابرجنبش انقلابی ترکیه است. بدون غلبه براین مانع، سرنگون کردن سیستم بهره کشی و استقرار قدرت کارگران به جای آن غیر ممکن است. در مبارزه علیه اندیشۀ حزب AKP عدالت و توسعه، حزب جمهوری‌خواه مردم بین مردم و دولت جاگرفته است، و جامعه با دروغی که آزادی بدون مبارزه سازمان یافته و فداکاری ممکن است فریب داده می‌شود. ما حزبی صمیمی و درست‌کار هستیم. ما فکر می‌کنیم "فاشیست" خواندن حزب جمهوری‌خواه مردم و بعد گفتگو با حزب همانندی پشت درهای بسته و ورود به ائتلاف‌های مخفی اشتباه مشترکی در میان چپ است.

شما می‌گویید از این استدلال که "حزب جمهوری‌خواه مردم، که مخالف حزب عدالت و توسعه است، مطلوب‌تر است" حمایت نمی‌کنید . اما این بحثی است که افکار عمومی وسیعاً آن‌ را می‌پذیرد. برای انجام سیاستی که "برای مردم مطلوب" خواهد بود چه تصمیمی دارید؟

ما حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری‌خواه مردم را یکی نمی‌دانیم. ما می‌گوییم که حزب جمهوری‌خواه مردم، چون از این نظریه‌ که این نظم اجتماعی می‌تواند بهبود یابد دفاع می‌کند، (ازاین‌رو) تلاش می‌کند توده‌ها را با یک دستورکار غیرممکنی متقاعدکند. رویکرد "بد و بدتر" به مشروعیت بد و بدترکردن خوب منجر می‌شود. امروز، بخش بزرگی از حزب جمهوری‌خواه مردم، بیش از سال ۲۰۱۳، به هم‌نوایی با سیاست‌های دست راستی رسیده است، و ناامیدتر،ناامید و منفعل شده است. چه کسی مسئول این وضعیت است؟ مسئول این وضعیت کسانی هستند که "اول، بگذاریم حزب عدالت‌و توسعه برود" را درخواست کردند، کسانی که، خواه به صورت صریح یا به طور ضمنی از این گفتمان حمایت می‌کنند.

یکی از پرسش‌های مکرر آن است که "آیا حزب جمهوری‌خواه مردم و حزب عدالت و توسعه با هم کنار خواهند آمد؟" شما گفتید که "جایگاهی که حزب جمهوری‌خواه مردم می‌خواهد در ترکیه به آن برسد با تعریف "چپ" منطبق نیست. آیا می‌توانید در این باره اندکی بیشتر توضیح دهید؟ همچنین، شما چگونه به ائتلافی با پیروان حزب جمهوری‌خواه مردم دست خواهید یافت؟

ائتلاف یک چیز است، با هم کنارآمدن یک چیز دیگر. حزب‌کمونیست ترکیه برای مبارزه مشترک، برای اعتراض، برای همبستگی در رابطه با تحولات اخیر با گروه‌های بزرگ بسیاری کنارآمده است. ازسوی دیگر ائتلاف، حول برنامه و اصول مشترک شکل می‌گیرد. حزب جمهوری‌خواه مردم حزب واحدی است، برای کسب جایگاه در سیاست‌های ترکیه می‌کوشد، عملاً جایگاهی دارد، اما نظام حاکم نمی‌تواند تصمیم بگیرد با حزب جمهوری‌خواه مردم چه بکند. به علاوه، ما در باره حزبی صحبت می‌کنیم که ساختار داخلی بسیار ثروتمندی دارد. حزب جمهوری‌خواه مردم در باره سه موضوع بنیادی که برای ما اهمیت زیادی دارد جهت متفاوتی را اتخاذ می‌کند. این ادعای ما نیست. این یک واقعیت عینی است. رویکرد حزب جمهوری‌خواه مردم به امپریالیسم، ارتجاع و سیستم کنونی بهره کشی آشکاراست. به این معنی، حزب جمهوری‌خواه مردم یک عامل ائتلاف برای ما نیست.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.