رهبران در زندان، معلمان در مبارزە میدانی بە پهنای ایران

پنج‌شنبه, 16. ژوئن 2022 - 10:29
محل های تجمع ها بە اشغال ماموران سرکوبگر و حافظان رژیم استبدادی و فاسد و عدالت ستیز ولایی درآمدە است. همە این اعمال در حالی انجام گرفتە است، کە رهبران اصلی شورای هماهنگی در سلول های انفرادی محبوس اند. با این همە
نە برقراری حکومت نظامی اعلام نشدە و نە زندانی کردن رهبران تشکلهای صنفی معلمان، نتوانست مانع اجرای تظاهرات معلمان شوند!
گزارشهای اولیە از تظاهرات سراسری ٢٦ خرداد حاکی از انجام تظاهرات از پیش اعلام شدە در شهرهای مختلف دارند

مصاف نابرای است، نیروهای سرکوبگر رژیم از گارد ویژە سرکوب و بسیج تا لباس شخصی و ماموران امنیتی مجهز بە انواع ادوات پیشرفتە سرکوب همە و همە برای جلوگیری از تظاهرات سراسری ٢٦ خرداد معلمانی کە بە غیر از مشت های گرە کردە و فریادهای خفتە در گلو وسیلە دیگری در اختیار ندارند بسیج کردەاند.

محل های تجمع ها بە اشغال ماموران سرکوبگر و حافظان رژیم استبدادی و فاسد و عدالت ستیز ولایی درآمدە است. همە این اعمال در حالی انجام گرفتە است، کە رهبران اصلی شورای هماهنگی در سلول های انفرادی محبوس اند. با این همە

نە برقراری حکومت نظامی اعلام نشدە و نە زندانی کردن رهبران تشکلهای صنفی معلمان، نتوانست مانع اجرای تظاهرات معلمان شوند!

گزارشهای اولیە از تظاهرات سراسری ٢٦ خرداد حاکی از انجام تظاهرات از پیش اعلام شدە در شهرهای مختلف دارند.

در میدان بهارستان تهران برای جلوگیری از تظاهرات تمام منطقە توسط نیروهای سرکوبگر کە مسلح بە همە ادوات سرکوب هستند در آمدە است.

حداقل١٨معلم دیگر تا کنون دستگیر شدەاند. حملات نیروهای سرکوبگر برای بازداشت معلمان در کردستان از سایر استانها وسیعتر بودە است.

.

تصویر مربوط بە تظاهرات ٢٦ خرداد معلمان در همدان است

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.