چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

توضیحاتی در باره فعالیت گروه کار اساسنامه و آئین‌نامه

۲۷ مهر ۱۳۹۶

ما بزودی پیش‌نویس آیین‌نامه و تا مدتی دیگر پیش‌نویس اساسنامه همراه پیشنهادات آلترناتیو در هر بخش آن را به رفقا عرضه خواهیم کرد. البته پیش از ارائه پیش‌نویس‌ها به رفقا، بر اساس مصوبه گروه کار اساسنامه، این اسناد را در اختیار رفقای حقوقدان که برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند قرار خواهیم‌داد تا نظر کارشناسی آن‌ها را نیز جویا ‌شویم.

چه پیشنهاداتی مبنای کار گروه کار اساسنامه برای تهیه آئین‌نامه و اساسنامه و ارائه آن‌ها به کنگره وحدت هستند؟

تمرکز کار ما تاکنون بر تهیه آيين‌نامه کنگره بوده است که پیش‌نویس آن در روزهای آتی در دسترس فعالين پروژه وحدت برای کسب پیشنهادات تکمیلی، تدقیقی و اصلاحی قرار خواهد گرفت. مرحله بعدی کار ما به تهیه پیش‌نویس اساسنامه اختصاص دارد که در ابتدای آن فراخوانی برای جمع‌آوری پیشنهادات در سه تشکیلات خواهیم داد.

ما از تمامی پیشنهادات و رهنمودهای دریافتی چه آنها که از قبل در دسترس ما هست و چه آنها که پس از مراجعه به رفقای پروژه وحدت جمع آوری بشوند استفاده می‌کنیم. بعضی از اسنادی که ما از آنها کمک گرفته و خواهیم گرفت در زیر می آیند:

- اسناد آیین‌نامه و اساسنامه سازمان‌های اتحاد فداییان خلق ایران و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

- گزارش نشست‌های مجازی و حضوری پیرامون اساسنامه در دوره قبل

 

 

روش کار گروه کار شما برای تدارک کنگره و انجام قابل قبول بحث‌ها قبل از کنگره کدام است و تا کنون چه نتایجی بدست آورده‌اید؟

 

گروه کار اساسنامه بنا دارد با مراجعه به اعضای موسس و ديگر علاقه‌مندان و درخواست از آن ها برای اظهار نظر پیرامون مسائل ساختاری و اساسنامه‌ای و با سازماندهی کار بر روی طرح‌ها و نظراتی که توسط فعالان پروژه وحدت، اعم از سازمانی یا منفرد، ارایه می شوند، پیشنهاد آیین‌نامه و اساسنامه را به کنگره مشترک ارائه کند.

ما بزودی پیش‌نویس آیین‌نامه و تا مدتی دیگر پیش‌نویس اساسنامه همراه پیشنهادات آلترناتیو در هر بخش آن را به رفقا عرضه خواهیم کرد. البته پیش از ارائه پیش‌نویس‌ها به رفقا، بر اساس مصوبه گروه کار اساسنامه، این اسناد را در اختیار رفقای حقوقدان که برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند قرار خواهیم‌داد تا نظر کارشناسی آن‌ها را نیز جویا ‌شویم.

پس از آن پیش‌نویس‌های آیین‌نامه و اساسنامه به رفقای بنیانگذار در سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)، سازمان اتحاد فداییان ـ طرفدار وحدت و کنشگران چپ، ارائه شده و به آن‌ها این امکان داده خواهد شد تا در مهلت معین نظرات‌شان را ابراز کنند و در موارد چالش برانگیز از رفقای پیشنهاد دهنده برای گفتگو در مورد پیشنهادات‌شان برای حضور در جلسه گروه کار اساسنامه دعوت بعمل خواهد آمد و در صورت لزوم جلسه جمعی برای بحث در مورد آیین‌نامه و اساسنامه برگزار خواهد شد.

تلاش ما اینست که پیشنهاد نهایی آیین‌نامه تا نیمه‌ی ژانویه ۲۰۱۸ و پیشنهاد نهایی اساسنامه تا آخر ژانویه ۲۰۱۸ به پروژه ارائه شود.

 

منوچهر گلشن

بیست و چهارم مهر ١٣٩٦ ـ ١٦ اکتبر ٢٠١٧

افزودن دیدگاه جدید