مصاحبه "به پیش" با محمد اعظمی دررابطه با چگونگی و اهداف کنگره مشترک | به پيش
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰ اوت ۲۰۱۸

مصاحبه "به پیش" با محمد اعظمی دررابطه با چگونگی و اهداف کنگره مشترک

 

 

 

 

 

 

 

پرسش‌گر: توران همتی

 

 

مصاحبه سایت به پیش با مسئول هیئت برگزاری کنگره مشترک

دیدگاه‌ها

نام: حزب زحمتکشان ایران (ف)
0

سلام - استنباط من این است که هدف از تشکل جدید ایدئولوژی زدایی از نیروهای چپ است و همه میدانیم هیچ تشکلی بدون ایدئولوزی نمیتوتند پایبند به برنامه باشد و بخصوص آرمان لغو مالکیت خصوصی که عامل تمام نابرابریها میباشد .
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری