هشت مارس، روز جهانی زن خجسته باد!

اعلاميه مشترک

سه‌شنبه, 6. مارس 2018 - 23:55

زنان ميهن ما در مبارزه عليه قوانين ضدزن، مردسالاری و تامين برابر حقوقی زن و مرد در صف مقدم بوده اند. اين مبارزه برای نيروهای آزاديخواه اميد و الهام بخش است و برای تاريک انديشان در حکومت جمهوری اسلامی چالش برانگيز و غير قابل تحمل.

روز جهانی زن يادآور مبارزات پيگير زنان در جهان و در ميهن ماست. زنان در بسياری از کشورها در پرتو مبارزات يک قرن و نيم، به حقوق و مطالبات خود دست يافته  و در صحنه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی حضور انکار ناپذير و اثرگذار دارند. با اين وجود هنوز برابر حقوقی کامل زنان با مردان تامين نشده و مبارزات زنان در اين کشورها ادامه دارد.

در ميهن ما وضع بگونه ديگری است. از يکسو موقعيت زنان در حوزه های مختلف اجتماعی از جمله تحصیلات عمومی و تحصیلات عالی تغيير کرده و زنان در عرصه های هنر و ادبیات، ترجمه و تاليف، روزنامه نگاری و کارهای پژوهشی، فضاهای تازه ای را برای خود آفريده اند و از سوی ديگر زنان هم چنان به لحاظ قانونی در موقعيت فرودست در جامعه قرار دارند و از تبعيض جنسيتی و قوانين ضدزن جمهوری اسلامی رنج می برند.

در کنار قوانين ضد زن جمهوری اسلامی، سنت های عقب مانده مذهبی، آداب و رسوم ارتجاعی، فرهنگ مردسالاری که زن را موجودی درجه دو و در مالکيت و کنترل مرد به حساب می آورد، مانع جدی برای دستيابی زنان به حقوق برابر با مردان است. سنت ها و فرهنگ مردسالاری در کشور ما، با قوانين تبعيض آميز جمهوری اسلامی در آميخته و وضعيت دشوار و پيچيده ای به وجود آورده است.

زنان ميهن ما از ابتدای انقلاب در مقابل قوانين ارتجاعی و تحميل حجاب اجباری ايستادند و مقاومت سراسری را پی ريختند. حکومت با راه اندازی گشت های خيابانی، اخطارها، تهديدها و دستگيری ها قادر نشده است مقاومت زنان را بشکند. مقاومت زنان هم چنان ادامه دارد. امسال مقاومت زنان در قامت استوار دختران انقلاب نمايان شد، گفتمان مبارزه علیه حجاب اجباری را به شکل گسترده ای مطرح ساخت و به موضوع روز تبديل کرد. حرکت دختران انقلاب با خيزش اعتراضی مردم هم زمان شد، با آن پيوند خورد و در تداوم بخشيدن به آن موثر افتاد. عليرغم بازداشت دختران انقلاب، حرکتی که ابتدا ویدا موحد آغاز کرد، طی دو ماه گذشته از سوی زنان ادامه يافته است.

در همراهی با دختران خيابان گروهی از فعالين حقوق زنان اعلام کردند که در روز پنجشنبه ـ ۸ مارس ـ به خيابان می آيند. آن ها گفتند: "می‌خواهیم همین یک روز از سال را از خانه‌هایمان بیرون بیاییم و در خیابان بمانیم. ما در همین خیابان‌ها مبارزه کردیم، در همین خیابان‌ها انقلاب کردیم، در همین شهرها بمباران شدیم، در همین خیابان‌ها حق‌مان را خواستیم و سرکوب شدیم، در همین خیابان‌ها بر صورت‌های ما اسید پاشیدند، در همین خیابان‌ها به جرم بدحجابی بازداشت شدیم، در همین خیابان‌ها روی سکوها ایستادیم و با استخوان خرد شده به زندان رفتیم، از همین خیابان‌ها گذر کردیم به وزرشگاه رفتیم و سر از بازداشتگاه درآوردیم و… ما در همین شهرها زندگی می‌کنیم٬ و می‌خواهیم روزمان را در خیابان‌های شهرهامان بگذرانیم".

زنان ميهن ما در مبارزه عليه قوانين ضدزن، مردسالاری و تامين برابر حقوقی زن و مرد در صف مقدم بوده اند. اين مبارزه برای نيروهای آزاديخواه اميد و الهام بخش است و برای تاريک انديشان در حکومت جمهوری اسلامی چالش برانگيز و غير قابل تحمل. حکومتگران برای خاموش کردن اعتراضات زنان به وسائل مختلف متوسل می شوند. اما زنان کشور به اقدامات مبتکرانه دست زده و در بزنگاه های حساس حکومتگران را به چالش می طلبند.

ما ٨ مارس، روز جهانی زن را به زنان کشورمان شادباش می گوئيم، مبارزات حق طلبانە آن ها را ارج می نهيم، از اقدام "دختران خیابان انقلاب" و از آمدن زنان به خيابان ها در روز ۸ مارس حمايت می کنيم و اميدواريم که زنان کشور ما با تداوم مبارزات خود و توسل به اقدامات مبتکرانه از قوانين ارتجاعی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری رهائی يابند تا بتوانند نقش خود را در ساختن ايران آباد و آزاد و دموکراتيک به نحو شايسته ای ايفاء کنند.

 

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت مسئولین کنشگران چپ

هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

 

۱۵ اسفتدماه۱۳۹۶ (۶ مارس ۲۰۱۸)

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.