رفتن به محتوای اصلی

هدف لشگر کشی بە کردستان، سرکوب جنبش انقلابی سراسری است!

هدف لشگر کشی بە کردستان، سرکوب جنبش انقلابی سراسری است!
جمعه, 15. سپتامبر 2023 - 19:56

خبر گزاری امنیتی تسنیم روز پنج شنبە گزارشی در مورد حرکت وسایل سنگین جنگی توسط نیروی زمینی سپاە بە سوی نواحی مرزی ایران با عراق را منتشر کرد و نوشت:"

 در پی نزدیک شدن به پایان اولتیماتوم ایران به عراق برای خلع سلاح گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب در اقلیم کردستان، برخی گزارشهای مردمی و ویدئوهای دریافتی از شهروندان نشان می‌دهد که نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال اعزام بخشی از تجهیزات زرهی خود به این منطقه از کشورمان است"

تهدید دولت عراق و دولت اقلیم کردستان عراق از مدتی پیش شروع و در اوج جنبش زن، زندگی بە حملە موشکی و پهبادی بە مقرهای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان منجر شد و باعث کشتە و مجروح شدن دە ها نفر خانوادە ها و مبارزان کرد شد. این حملە در شرایطی انجام گرفت کە نە هیچ گلولەای از طرف مقر احزاب کرد ایرانی بسوی خاک ایران شلیک شد و نە در شهرهای کردستان. رژیم در این مدت با گلولە باران مردم و کشتن تعدادی از هموطنان عزیز کرد و تحریکات جنون آمیز تلااش کرد احزاب کرد ایرانی را بە درگیری مسلحانە بکشاند تا بە بهانە آن بتواند خاستگاە اصلی جنبش زن، زندگی، آزادی را بە خشونت بکشاند و عمدەترین مرکز مقاومت را بە بهانە کاذب مبارزە با تجزیە طلبی در هم بشکند. این توطئە اما بواسطە هوشیاری و تشخیص درست قضایا توسط احزاب کردشکست خورد. حالا اما هدف اصلی از لشگر کشی آنطور کە رژیم ادعا می کند مقرهای این احزاب با ورود نیروهای نظامی رژیم بە خاک عراق نیست. حملە نظامی بە خاک عراق پیامدها و هزینە های برای حکومت دارد کە برای حکومت مقرون بە صرفە نیست. برای احزاب کرد ایرانی این امکان وجود دارد کە با تخلیە مقر های خود و جا بجایی حملە تجاوزگرانە رژیم را بی اثر کنند. اما هر حملە از طرف ایران بە خاک عراق دشمنی های دیرین بین دو کشور را احیا و کشورهای عربی کە هیچکدام بە استثنای سوریە و تا حدودی لبنان از ایران دل خوشی ندارند را علیە ایران بسیج می کند و نفوذ رژیم در عراق را تضعیف می کند. بنا بر این می شود گفت منظور از لشگر کشی ولو اینکە چند گلولە توپ و یا موشک هم از خاک ایران بسوی مقر های خالی احزاب شلیک کنند، شهرهای کردستان ایران هستند کە سرکوب خاستگاە جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی را هدف قرار دادەاند. بهمین جهت همە ی آزادیخواهان و مدافعان و مبارزان جنبش وظیفە دارند بە هر شکل با سرکوب استوارترین پایگاە جنبش انقلابی مبارزە و از آن حمایت کنند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.