سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

ایرایی، گلرخ

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹

میهمان برنامه : گلرخ ایرایی : فعال سیاسی - زندانی سیاسی سابق