دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۳۰ مارس ۲۰۲۰

بهروز ستوده

فایل صوتی جلسه تلگرامی جمعه ۱۲ مهر‌ماه ۱۳۹ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۱۹

ساعت ۹ شب به وقت ایران.

میهمان این هفته: آقای بهروز ستوده، فعال سیاسی و حقوق بشر