چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱

لیماکشی، مزدک

فایل صوتی جلسه تلگرامی جمعه ۱۹ مهر‌ماه ۱۳۹ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹

ساعت ۹ شب به وقت ایران.

میهمان این هفته: آقای مزدک لیماکشی، فعال سیاسی جمهوری خواه