يكشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

فرهنگ و هنر

در این فصلنامه تلاش می‌شود تا در کنار مطالب تخصصی تئاتر، تحلیل‌ها و نظرات گوناگون در خصوص شرایط و وقایع روز تئاتر نیز منتشر شود. هدف از انتشار این فصلنامه، ایجاد فضایی آزاد و بدون سانسور برای رویارویی و تبادل آراء و نظرات گوناگون در زمینه‌ی تئاتر و اجتماع است. در این راستا، فصلنامه‌ی تئاتر امروز تلاش خواهد کرد تا با هدف شکل‌گیری گفتگوی سازنده، بازتاب‌دهنده‌ی تمام صداهای موافق و مخالفی باشد که مجالی برای شنیده شدن ندارند. با این امید، فصلنامه‌ی تئاتر امروز پذیرای آثار و دیدگاه‌های تمامی علاقمندان، فعالان تئاتری و مخاطبانی است که مایل هستند در این تلاش سهمی داشته باشند.
سینه خون ا فشان
سعید چشید مزه ای شور
دید چهره هایی در غبار
شنیدصدایی گنگ
اندیشید،
نه! این نیست مرگ، هرگز!
حتما نیست!

زمانی که باد زوزه کشان

از آن می گذرد

شاید پیامی از نسترنها

و یاسمن های وطنم برایم بیاورد

که من همواره منتظرش بودم

خواهم رفت خانه مردی در ده بال
چه دیده اند درمن که خود نمی بینم
می تر سم،چشمه می ترسم
نمی دانم چه رخ داده
چه خواهند کرد بامن
چه خواهد شد انجا
دخترک چاله ای کند وگریست
اشکها با آب چشمه درامیخت
ابری کنار رفت وتابید خورشید
دید دخترک با رقص نور در اب
این روزهای بی رمق و دلگیر و بریده
در جان خویش
روزی به آخر می رسند
و نغمه هایی که از حنجره پرنده
خوش خوان،
پر می کشد
بر شب فلات می نشیند،
و بی گمان به میلاد نور
با نوباوه گان خورشید خواهیم رفت

گوش می داد صبورانه

می نمایاند قدوقامت

می سپرد انبوه شاخه ها وبرگها به باد

که بگوید عشق گرفته او را از کام مرگ

چون عشق هست معجزه هست

تا رسید آن صبح شوم

آمدند سفیران وحشت

خزیدند چون مار به همه جا

مردم به جان آمده می خواهند از حاکمان

بنگرید کارنامه تان

شرم کنید از گرسنگان

پنهان کنید دستانتان

ببینید خویش در آیینه زمان

خجل شوید از گذشته،از حا لتان

به خود آیید

با آثاری از: ا. ح. آریان‌پور - ع. اردلان - امید - خ. باقرپور - خ. باقری - ر. بیگدلی - ر. پویان - ک. ترابی - ع. توده - ع. م. جابری - م. چاکراوارتی - ه. حسینی - ب. حسن‌زاده - ش. دادگستر - د.جلیلی - م.خلیلی - م.درویش - آ.راستکار(روزبه) - ع.ا.راشدان - رحمان - ه. رحمانی - آ. زیس - ب. زمانی - پ. شهریاری - س. ع. صالحی - ع. صبوری - م. ح. صنعتی - س. س. طارمی - ا. طبری - ح. فاطمی - م. ت. فرامرزی - ک. قربان‌زاده - پ. کردوانی - ص. کریمی - کوهیار - ا. کهرُم - ل. لازارُف - ب. مطلب‌زاده - س. منتظری - ح. موسوی - ش. موسوی‌زاده - ن. میر - س. ناصری - ن. هزاره‌مقدم - ع.یزدانی - و دیگران ... - همراه با ویژه‌نامه‌های افغانستان و جیمز بالدوین.

 
مرگ ما؛
آرزوی تان بود،
اما،
ما ... هر روز از یاخته های
گلهایِ سرخِ سرزمین مان
زاده می شویم

همه دروازه های شهر،

به روی تحجر گشوده شد

و حالا طالب،

از دخمه های تاریخ بازگشته

با ریشی بلند

و اسلحه بر شانه

از روی استخوان هایِ فراموشی

پا بر فرشِ قرمز نهاده