يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

ایرانیان مقیم نیویورک - نیوجرسی

در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ایران، در اعتراض به سرکوب تظاهرات مردم و قطع اینترنت!