سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

ایرانیان مقیم نیویورک - نیوجرسی

در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ایران، در اعتراض به سرکوب تظاهرات مردم و قطع اینترنت!