رفتن به محتوای اصلی

فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد جنبش 21 آذر 09.12.2022 - 14:59
فرقه دمکرات آذربایجان سرکوب گسترده و خونین ساکنین سنندج را محکوم می کند 13.10.2022 - 12:24
بیانیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت اعتراض های وسیع مردم ایران علیه سیاست های زن ستیزانه حکومت جمهوری اسلامی 24.09.2022 - 07:54
به مناسبت هفتاد و ششمین سالگرد تشکیل حکومت ملی خودمختار آذربایجان 10.12.2021 - 19:45
بمناسبت هفتاد و ششمین سالگرد انتشار بیانیه ۱۲ شهریور و بنیان گذاری فرقۀ دمکرات آذربایجان 02.09.2021 - 20:27
فریاد مردم خوزستان، فریاد همه ایران است! 26.07.2021 - 21:14
اعلامیه کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان دربارۀ تحریم نمایش انتخابات ریاست جمهوری 03.06.2021 - 00:37
به مناسبت درگذشت رفیق علی خاوری صدر کمیته مرکزی حزب توده ایران 23.03.2021 - 01:13
به مناسبت 8 مارس روز همبستگی رزمجویانه زنان جهان 05.03.2021 - 20:55
به مناسبت ۷۵مین سالروز تشکیل حکومت ملی آذربایجان 08.12.2020 - 22:08
اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان بمناسبت ۷۴- مین سالگرد نهضت 21 آذر 12.12.2019 - 09:53