دوشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰

کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران – نروژ

شورای شهر اسلو، دانشگاه اسلو، مؤسسه صلح نروژ و مرکز صلح نوبل امسال از مردم دعوت نمودند تا در آستانه روز جهانی حقوق بشر به مدت یک هفته از تاریخ 5-12 دسامبر را گرامی داشته و تجلیل کنند. برهمین اساس فعالیت های زیادی مرتبط با موضوع صلح و حقوق بشر در شهر اسلو انجام شد.