پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱ اکتبر ۲۰۲۰

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین

کشتار عمومی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شاید از نادرترین جنایات حکومتها با چنین ابعادی در تاریخ بشریت باشد. آن سال، خمینی جلاد که جام زهر آتش بس در جنگ هشت ساله با رژیم صدام در عراق را بهناچار سرکشیده بود، دستور اجرای نقشه‌ی شوم قتل عام زندانیان سیاسی را که از مدت ها قبل سران رژیم طراحی کرده بودند، با فرمان کتبی خود صادر کرد.

اعدام جنایتی دولتی است. قتل عمدی است که جمهوری اسلامی در چهل و یکسال اخیر همواره اعمال کرده است و برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه از آن بهره برده و لحظه ای غافل نمانده است.بامداد روز چهارشنبه پانزدهم مرداد حکم اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از جمله معترضین دیماه ۹۶ علیرغم اعتراضات سراسری و بین المللی به اجرا گذاشته شد.

موج جدید صدور احکام و اجرای اعدام‌های سیاسی در شرایطی به راه افتاده است که اوضاع کشور هر روز خراب‌تر می‌شود. هزاران بازداشتی اعتراض ‌های آبان ماه ۹۸ اعم از زن و مرد هنوز در زندان هستند و در بلاتکلیفی به سر می‌برند. صدها فعال سیاسی و مدنی با پرونده‌سازی حکومت حبس‌های طولانی و در واقع به مرگ تدریجی در زندان‌ها محکوم شده‌اند.

گفتمان نژادپرستی در آمریکا سیستماتیک و روزمره است و پیشینه ای تاریخی دارد. اعتراضات اخیر و قیام گسنرده در واقع هشداری است به تمامی کسانی که به برتری نژادی اعتقاد دارند و درسی است که آموزه هایش می تواند تاثیراتی به مراتب فراتر از خود جامعه‌ی آمریکا داشته‌باشد.

تاریخ جمهوری اسلامی از ابتدای آن تاریخ تبعیض علیه زنان، اعمال خشونت علیه آنان، تشویق مردسالاری و بی حقوقی زنان بوده است. جمهوری اسلامی سنگسار زنان را قانونی کرده‌است. شلاق زدن را عملی و حتی کشتن زنان را توسط مردان ممکن کرده‌است.

با فراگیرشدن کرونا و امکان شیوع آن در محیط بسته‌ی هر کدام از زندان‌های جمهوری اسلامی، جان زندانیان در معرض خطر جدی است. مهار این بیماری در فضای متراکم زندان‌ها غیر ممکن است. رژیم با آگاهی از این واقعیت، عملا با امتناع از آزادی زندانیان و یا مرخصی دادن به آن‌ها در شرائط بحرانی کنونی، زندان‌ها را به قتلگاه زندانیان تبدیل می‌کند.

مردم در آبان‌ماه گذشته فریاد «نابود باد جمهوری اسلامی» سر دادند و «نه» به جمهوری اسلامی شعار اصلی تظاهرات توده‌ها در اقصی نقاط ایران بود. جمهوری اسلامی به خواست مردم آگاه است، اما هم چنان در تلاش آوردن آن‌ها بر سر صندوق‌های رای و استفاده از رای آن‌ها برای مشروعیت بخشیدن به جنایات خود علیه همین مردم است.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین با اعلام همبستگی با خانواده‌های قربانیان کشتار رژیم، جنایت جمهوری اسلامی در سرنگونی هواپیمای مسافربری، دروغ به مردم و کتمان آن را محکوم می کند. از مبارزات مردم ایران، به‌ویژه دانشجویان سراسر کشور که پیشتاز و آغازگر اعتراضات اخیر بودند، حمایت، از خواست آنان مبنی بر پایان دادن به این رژیم آدمکش پشتیبانی می کند

از این رو ما ـ جمعی از فعالین ِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در وین با افق و دیدگاه های متفاوت بهعنوان افراد حقیقی با تاکید بر منشور جهانی حقوق بشر، پشتیبانی مبارزات و درخواستهای جنبش مردم ایران را از وظایف عاجل خود میدانیم و در همین راستا با هرگونه آلترناتیو سازی فارغ از اراده مردم اعم از مذهبی و غیر مذهبی از جمله تمامی جریانات سلطنت طلب که اکنون در بلندای مبارزات مردم برای رهایی از دیکتاتوری، مزورانه با طرح شعارهای " آزادیخواهانه و وطن پرستانه " قصد به عقب راندن تاریخ را دارند، مرزبندی قاطع داریم.