دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

گروه کار روابط بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) نیز در انطباق با اوضاع بس پیچیده ایران، چه در داخل و چه در مناسبات بین المللی آن، می کوشد بیانگر مطالبات موزون جامعه ایران در مسیر توسعه پایدار آن باشد. این رویکرد مشابه، عرصه گسترده همبستگی عمیق بین حزب شما و ما است.

در فرمان اجرایی ترامپ آمده، هر شخصی که «به طور مستقیم به نام آی‌سی‌سی جهت بازجویی، دستگیری، بازداشت یا پیگیرد هر عضوی از ارتش ایالات متحده بدون اجازه ما اقدام کند» مورد تحریم قرار می‌گیرد. او دليل آن را حفاطت از "حقوق مردم امریکا " دانسته و نتیجه می گیرد، که «اقدامات دادگاه کیفری بین المللی، تجاوز به حقوق مردم آمریکا و تهدید حاکمیت ملی امریکاست.»

آنچه ملاحظه می کنید، حاصل تلاش گروه کار بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) است که در ارتباط با تمهیدات هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، آلمان، کانادا، روسیه و روسیه سفید، انگلیس  در برخورد با ویروس کرونا، اتخاذ شده و به پیش برده می شوند. با سپاس از رفقایی که در تهیه این گزارش، با سایت همکاری نمودند.

در نتیجه این تحریم ها، تا کنون بیش از همه اقشار ضعیف و کم درآمد، مزدبگیران، کودکان و زنان زیان دیده اند، و اینک در شرایط هجوم ویروس کرونا، این تمام مردم ایران اند- و ای بس فراتر از ایران- که در معرض عواقب این اقدام قرار گرفته اند.

برای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که برای اولین بار در این سطح دیدار و گفتگو می کرد، یک موفقیت بود. به این دلیل ساده که در فردای این ملاقات خانم کورنلیا ارنست ضمن تشکر از«دیداری صمیمانه و کمک دهنده با حداکثر مواضع مشترک قابل انتطار»، از حزب تقاضای تجدید دیدار بعد از انتخابات در ایران و با موضوع مرکزی انتخابات را کرده است.

روز چهارشنبه ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ دیداری بین گروه ایران در پارلمان اروپا و هیئتی از سوی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) متشکل از ، آینده آزاد، احمد نجاتی، علی پور نقوی و مهدی ابراهیم زاده در محل پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد. در همین رابطه گفتگویی با 2 نفر از اعضای هیئت صورت گرفته است که در اختیار شما قرار می گیرد.

این مقاومت، نیازمند همبستگی چپ اروپایی است. از ما حمایت کنید! خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شوید! خواستار تحقیق مستقل بین المللی درباره دستور شلیک به معترضان در ایران گردید! و نیز خواهان پایان دادن به تحریم های اقتصادی غیرانسانی و تدارکات جنگی آمریکا و ناتو علیه ایران شوید! سیاست تحریم و تدارک جنگ مستقیما به جنگ منتهی می شود،‌ جنگی که حکام ایران در آن راه فرار از انزوای خود در داخل کشور را می بینند.