حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - گروه کار روابط بین المللی

نامه به دفتر مرکزی یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل 22.11.2022 - 10:53
درخواست از اتحادیه بین‌المجالس 16.11.2022 - 11:28
گزارش دیدار با رئیس گروه امور مرتبط با ایران در پارلمان اروپا 08.09.2022 - 21:44
نامه سرگشاده به مجلس و دولت بلژیک 07.07.2022 - 07:19
image-20220624235601-1
By Expressing Sympathy and Solidarity 25.06.2022 - 00:08
پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 23.06.2022 - 19:59
نامه به خانم دوهان، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور تحریم‌های قهری و یک‌جانبه‌ی آمریکا علیه ایران 04.06.2022 - 14:03
همبستگی با مبارزات مردم سودان و نیروهای مقاومت علیه سرکوب نظامی! 03.01.2022 - 13:46
پیام به حزب کمونیست کانادا به‌مناسبت یکصدمین سالگرد بنیانگذاری آن 13.05.2021 - 21:16
فاجعه تروریستی در یک مدرسه دخترانه در کابل 10.05.2021 - 20:24
پیام به حزب کمونیست عراق به‌مناسبت ۸۷ مین سالگرد بنیانگذاری آن 31.03.2021 - 21:23
نامه به آقای جوزف بورل، مسئول امور خارجی و امور امنیتی اتحادیۀ اروپا 16.12.2020 - 01:30
احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی در خطر اعدام قرار دارد! 25.11.2020 - 01:00
نگذاریم نسرین ستوده به زندان برگردد! 11.11.2020 - 20:33
پیام تبریک به رفیق مهرنوش دادگستر و حزب چپ سوئد 05.11.2020 - 22:58
تهدید ترامپ علیه دادگاه کیفری بین المللی را محکوم می کنیم! 18.06.2020 - 20:44
ویروس کرونا و تمهیدات برخی کشورها در قبال آن 06.04.2020 - 23:35
متن نامه به آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد 17.03.2020 - 21:10
نامه روابط بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مدیرکل سازمان بهداشت جهانی 12.03.2020 - 21:42
گزارش دیدار و گفتگوی هیئت نمایندگی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با گروه ایران در پارلمان اروپا 24.02.2020 - 22:46
گزارش تصویری از دیدار هیئت نمایندگی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با گروه ایران در پارلمان اروپا 24.02.2020 - 09:13
متن سخنان رفیق مهدی ابراهیم زاده در ۶ - مین کنگره حزب چپ اروپایی 17.12.2019 - 22:56