يكشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

گزارشگر «به پیش» از آمستردام - هلند

اعضای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همچون دیگر گروه های ایرانی، از این تظاهرات پشتیبانی و در آن شرکت کردند و با پخش اعلامیه، مواضع حزب چپ، در رابطه با خطر جنگ و نتایج زیانبار آن را برای شرکت کنندگان توضیح دادند.