سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

اتحادیه سراسری ایرانیان در غرب سوئد

در گرامیداشت یاد قربانیان فاجعه سقوط هواپیما و همدردی با بازماندگان . همچنین محکوم کردن یکی از غیرانسانی ترین جنایات حکومت جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر، گرد هم می آییم.