سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

ابرامسکی، ساشا

سازمان بهداشت جهانی نسبت به موثر بودن و توجیه ممنوعیت همه مسافرت ها ابراز تردید کرده است. به علاوه، گروه های عدالت نژادی یادآورشده اند که آن ها در داخل این درک گسترده که افراد نه به خاطر آن که شخصا در معرض ویروس بوده اند بلکه به سادگی به موجب قومیتشان خطرناک هستند عمل می کنند.