دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

مجامع اسلامی ایرانیان - پاریس

از طرف مجمع اسلامی ایرانیان - پاریس اطلاع یافتیم که این برنامه به دلیل خطر شیوع بیماری کرونا، برگزار نخواهد شد. سایت «به پیش»