دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

روابط بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بیماری و وضعیت جسمانی نسرین ستوده پس از اعتصاب غدای طولانی او و افزون بر آن، با توجه به تداوم‌ موج اول کرونا در ایران و تشدید خطرناک ابعاد آن در حال حاضر، که روزانه تا ۴۰۰ کشته برجا گذاشته، و خطری که از این بابت جان زندانیان را تهدید میکند، از جمله و همچنین قانون" کاهش مجازات حبس تعزیری " از مصوبه های اخیر مجلس شورای اسلامی ایران، نکاتی است که پیگیرانه با استناد به آنها و تدابیر دیگر، میتوانند مجموعه دلايلی باشند، که بر اساس آن نسرین باید در خانواده خود بماند و دوباره به زندان باز نگردد.

دامنه شیوع بیماری کووید ۱۹ در ایران، و کیفیت و امکانات کنونی مبارزه با آن را نمی توان فاجعه نامید. آنچه که تا کنون مانع از فاجعه شده، مقدمتاْ کوشش و ایثار پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان نظام بهداشت ایران بوده است. اما این واقعیت امیدبخش در متن وضعیتی که به اختصار ترسیم شد، نمی تواند پایدار بماند و خطر آن هست که از پا درآید. متأسفانه نشانه های فترت در آن هم اکنون پدیدار شده اند.