دیدگاه‎ها

رسانه ای فراگیر نیاز مبرم آزادیخوهان 17.03.2023 - 10:46
منشور شش نفره، منشورهمبستگی یا تفرقه؟ -بخش اول 16.03.2023 - 17:06
ایجاد جبهه واحد ضد استبدادی در داخل کشور یک ضرورت است 04.03.2023 - 00:37
سابقه در اردوگاه چپ جهت پیوستن به پروژه امپریالیستی کودتای رنگی 18.02.2023 - 00:51
تعلیق دموکراسی در نشست « آینده جنبش دموکراسی خواهی» 15.02.2023 - 09:46
غدیر خم راستگرایان 13.02.2023 - 23:57
درباره جلسه دانشگاه جورج تاون 12.02.2023 - 14:39
انقلاب 10.02.2023 - 00:41
بیانیه اخیر میرحسین موسوی: عبور از جمهوری اسلامی و پذیرش تغییر آن 06.02.2023 - 21:53
خبر، شایعه، تکذیب، خبرگزاری فارس بنگاه دروغ پراکنی سپاه 04.02.2023 - 18:45
۹ نکته در نقد وکالت‌خواهی و ادعای رهبری اپوزیسیون 01.02.2023 - 11:14
معنای مفهوم در قوانین طبیعی 31.01.2023 - 14:18
گامی به سوی تشکیل "دولت موقت" با مکانیزمی دمکراتیک 08.01.2023 - 23:19
زایمان دردناک گذار به دنیای چندقطبی 02.01.2023 - 17:07
آزادی خواهی یا نان خواهی 01.01.2023 - 19:37
انتظارات برای پیشرفت جنبش 29.12.2022 - 14:06
به کجا چنین شتابان؟ 05.12.2022 - 22:31
9 دی دیگر، خواب و خیالی که بهم ریخت 03.12.2022 - 16:36
یک به صفر به‌ سود جنبش! 01.12.2022 - 01:07
خشونت علیه زنان و کودکان 29.11.2022 - 12:37
دو بیانیه مهم کارگری، در راستای اعتصاب سراسری و تقویت قدرت دوگانه 29.11.2022 - 02:37
جنگ پرچمها! 28.11.2022 - 22:43
چپ و جنبش انقلابی نوین ایران 25.11.2022 - 16:43
درس هایی از جنبش اخیر 19.11.2022 - 00:09
از سیدنی تا گنبد الیاس 15.11.2022 - 21:22
گروه‌ها و شخصیت‌های تأثیرگذار اجتماعی، دانشجویان را تنها نگذارند 14.11.2022 - 22:01
جنبش زن، زندگی، آزادی ، دستاوردها و و چشم انداز 14.11.2022 - 10:15
جنبش زن، زندگی، آزادی و چشم اندازهای آینده 07.11.2022 - 03:19
قتل عام خاش: داستان طلاهای آغشته به خون 06.11.2022 - 00:53
در آستانه پیروزی 04.11.2022 - 23:55
احساس بیگانگی و از خود بیگانگی در جوامع معیوب 04.11.2022 - 23:53
چه باید کرد؟ 03.11.2022 - 00:27
میانه راه انقلاب 01.11.2022 - 21:28
آینده جنبش انقلابی، اعتراضی در ایران 31.10.2022 - 22:45
جبهه ها و جنبش سراسری در مواجهه با آلترناتیو الگو 30.10.2022 - 23:14
جنبش انقلابی آری، کودتای رنگی خیر 24.10.2022 - 23:17
همسو پنداشتن بخشی از نیروهای نظام (اصلاح طلبان) نادیده گرفتن ذات جنبش کنونی است 24.10.2022 - 22:27
چرا تهدید مولانا عبدالحمید توسط سپاه قدس خطرناک است 24.10.2022 - 03:16
استقلال و بی طرفی پزشکی و راههای گذار به سلامت رایگان و همگانی در فردای تغییرات احتمالی 24.10.2022 - 02:12
متاسفم، اما آفتاب آمد دلیل آفتاب! 21.10.2022 - 23:38
موضوع: زن، زندگی و آزادی از قیود نظام مردسالار سرمایه‌داری 17.10.2022 - 16:50
خیزش گسترده مردمی ، چالش ها و راهکارها 11.10.2022 - 02:54
در نقد نوشتە آقای بهزاد کریمی 06.10.2022 - 21:31
اهمیت همبستگی نیروهای ترقی خواه و چگونگی پیشبرد و تداوم مبارزات کنونی 05.10.2022 - 22:13
رقصی چنین میانه میدانم آرزوست 01.10.2022 - 09:27
جغد فاشیسم بر فراز دموکراسی های غربی 28.09.2022 - 19:19
کارگران و زحمتکشان و جنبش آزادیخواهی در ایران 26.09.2022 - 20:11
متنفریم از شما؛ متنفریم! 20.09.2022 - 22:41
مسئولیت کشتی گیران وپیشکسوتان در حمایت از جنبش های مردمی 20.09.2022 - 19:04
جستاری بر دلایل شدت یابی سرکوبگری ها و نفی آزادیها در جمهوری اسلامی ایران، و راههای برخورد ما 19.09.2022 - 09:52
حذف تکنوکرات های وطن پرست 09.09.2022 - 09:18
سوسیالیسم در قرن بیست‌ویکم 06.09.2022 - 20:40
به مناسبت در گذشت میخائیل گورباچف 04.09.2022 - 15:17
اندر ربط سیانور و قصاص با دخیل بستن رضاپهلوی به سپاه برای عبوراز نظام موجود؟! 01.09.2022 - 01:18
وحدت دو حزب کردستان سرآغازیست برای سیاستی دیگر؟ 30.08.2022 - 09:23
شروع جنگ سرد دوم 29.08.2022 - 19:16
ترومای «بازگشت سلطنت»، و حکمت دخیل بستن رضاپهلوی به‌سپاه‌پاسداران! 27.08.2022 - 23:16
از سحر تا سپیدە 26.08.2022 - 22:02
شعاری بغایت غلط "خلایق هر چه لایق" 23.08.2022 - 10:42
فحاشان بیت رهبری 19.08.2022 - 22:53
معمای مذاکرات هسته ای و جهانی سرگشته از آن! 19.08.2022 - 13:44
آرش به خوانشی دیگر! 16.08.2022 - 13:43
همبستگی ملی و اجماع سیاسی دو روی یک سکه 15.08.2022 - 09:54
حمایت می کنم از کمپینی بنام "رشنو "یعنی عدالت گستری 10.08.2022 - 09:29
آرمان ما آزادی ودموکراسی بود نه استقرار "شر" 08.08.2022 - 16:55
کشتار های دهه شصت، دکترین اطاعت کورکورانه و مسئولیت آمران 25.07.2022 - 10:21
نقدی بریک مناظره! 24.07.2022 - 10:34
اهمیت حکم نوری 19.07.2022 - 17:42
اپوزیسیون ایرانی 19.07.2022 - 15:39
نه بخشیدیم، نه فراموش کردیم، دادخواهیم و برای اجرای عدالت مبارزه می کنیم 19.07.2022 - 11:06
خامنه ای بازیگری خطرناک برای ایران 17.07.2022 - 14:53
بدیل سازی، فقرکنش، درس های انقلاب بهمن و چه نبایدکردهای آن! 12.07.2022 - 20:26
آمار و ارقام و رابطە آنها با ما 11.07.2022 - 16:28
دوازده ایراد اساسی و نگران کننده به "شورای ملی تصمیم" 10.07.2022 - 18:46
سعید معرو ف مردی که به آینده فکر می کند! 09.07.2022 - 19:30
بیانیه شورای ملی تصمیم و یاد آوری نوشته دوسال قبل من "یک سوال ساده" 07.07.2022 - 10:59
آیا برگزاری انتخابات آزاد مجلس در ۱۴۰۲ ناممکن است 03.07.2022 - 23:14
یادداشت هایی درباره سازمان چریک های فدائی خلق و چند وچون انشعاب ۱۶ آذر ۶۰ 27.06.2022 - 18:00
مشکل زبان در تعریف "ملت و خلق" 25.06.2022 - 22:57
سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب!-بخش دوم 23.06.2022 - 19:31
دموکراسی و حقوق بشر بنیان‌های نظری سوسیال دموکراسی 20.06.2022 - 17:35
چگونه می توان در سمت درست تاریخ ایستاد؟ 10.06.2022 - 10:11
عبدالله مومنی: رضا پهلوی در پی دوختن ردای شاهی با بهره کشی از خون ستمدیدگان کف خیابان‌ها و زیر آوار است 08.06.2022 - 20:11
    وریا غفوری فرزند محبوب  مردم 26.05.2022 - 19:29
تاملی بر برخی معضل های اجتماعی کشورمان 14.05.2022 - 10:19
زمان نیمه عمر! 11.05.2022 - 01:58
جهان و بحران زایشی که بربریت و رهائی در دو سوی آن صف آرائی کرده اند! ( بخش اول) 09.05.2022 - 00:34
بحران مالی و بحران بدهکاریها 05.05.2022 - 11:55
سوسیالیسم ایرانی 27.04.2022 - 21:10
جنگ اوکراین و ضدیت با امپریالیسم 18.04.2022 - 12:27
از خواب پریدن های نیمه شبان 15.04.2022 - 14:00
نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور سویس 12.04.2022 - 10:23
درس هایی از «تغییر رژیم» در پاکستان برای کشورمان ایران 10.04.2022 - 14:37
١٢ فروردین ۵٨ آغاز سقوط و استحاله دیکتاتوری اسلامی 02.04.2022 - 12:48
انباشت عقده های  توده ای 02.04.2022 - 12:14
لائیسیته ای که جویای سازگاری با دموکراسی است 26.03.2022 - 10:40
کمونیسم ستیزی، تداوم انتقام بورژوازی امپریالیستی 25.03.2022 - 10:14
اطلاعیه علی کشتگر: خدمت و خیانت در حرف و در عمل 17.03.2022 - 14:34
سیر قهقرایی جهان 16.03.2022 - 14:11
آسمان و ریسمان در جنگ اوکراین 15.03.2022 - 13:57
مدیریت مایکرو مهندسی روانی تبلیغاتی 14.03.2022 - 23:15
هنا آرنت، تئوریسین سیاسی برای جنگ سرد  یا محصول آن 11.03.2022 - 14:48
پوتین و لنین و جنگ اوکراین 11.03.2022 - 01:40
نکاتی فشرده حول اوضاع حساس و خطرناک کنونی در جهان، به همراه یک گفتگو پیرامون ‌آن 09.03.2022 - 16:52
با پیوستن به جنبش صلح، خواهان خاتمه جنگ اکرایین باشیم 02.03.2022 - 10:35
خیزش تئوری سه جهان از گورستان تاریخ 26.02.2022 - 18:28
روز جهانی زبان مادری و پرسش‌هائی پیرامون آموزش به زبان مادری در ایران 22.02.2022 - 20:50
دشمنی جمهوری اسلامی و عوامل آن با روز جهانی زبان مادری 21.02.2022 - 15:58
آموزش به زبان مادری و یا آموزش زبان مادری 17.02.2022 - 18:44
رژیم در حال پوست اندازی به کدام سو رهسپاراست؟ 12.02.2022 - 10:54