دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

فانی یزدی، رضا

نقش رسانه های مجازی در جنبش های اجتماعی 

رضا فانی یزدی فعال سیاسی 

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

پنجشنبه17 تیر ماه 1400 برابر با 8 ژوئیه 2021

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

میهمان برنامه : رضا فانی یزدی، فعال سیاسی

پدیده نژاد پرستی

رضا فانی یزدی ،فعال سیاسی  در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

 

پدیده نژاد پرستی

رضا فانی یزدی ،فعال سیاسی  در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ میدهد

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

میهمان این هفته: رضا فانی یزدی، فعال سیاسی