شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

باربارا اسلاوین

ایران به دنبال عقب نشینی نظامی ایالات متحده از کل منطقه است و همواره نشان داده است که از توانایی ادامه بازی طولانی تر از اقدامات ماجراجویانه و ناگهانی برخی دولت های دیگر برخوردار است.