دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

17.06.2022 - 19:05 در گرامیداشت یاد مبارز پیگیر چپ، رفیق علی پاینده
29.05.2022 - 13:24 پیام تبریک به خانم زهرا امیر ابراهیمی، برندۀ جایزه‌ی بهترین بازیگر زن جشنواره کن!
27.03.2022 - 15:34 در گرامی‌داشتِ  یاد و خاطره‌ی رفیق کاوه بنائی 
26.03.2022 - 11:35 در بزرگداشت رضا براهنی، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی برجسته‌ی کشورمان
05.02.2022 - 12:59 یاد امیر حسین احمدیان گرامی باد!
01.11.2021 - 11:34 درگذشت مادر زکی‌پور (فاطمه فروتن) یکی دیگر از مادران دادخواه خاوران
08.10.2021 - 20:07 مادر « گلزار قباخلو » یکی دیگر از مادران خاوران درگذشت!
03.10.2021 - 10:00 در بزرگداشت یاد و خاطره‌ی شهین توکلی از پیشگامان جنبش فدائیان خلق!
25.09.2021 - 20:58 اطلاعیه‌ی برگزاری دومین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
24.08.2021 - 23:51 پیام همدردی با خانواده ملک
22.08.2021 - 20:59 یاد رفیق حسن ریاضی(ایلدیریم) را گرامی می‌داریم!
12.08.2021 - 21:04 در گرامیداشت یاد و خاطره‌ی رفیق حسین شادمانی
26.06.2021 - 13:54 یاد رفیق بیژن مسرور گرامی باد!
03.06.2021 - 10:09 در گرامی‌داشت یاد رفیق ابوالقاسم طاهرپرور، یکی از یاران گروه «سیاهکل»
26.05.2021 - 20:56 در بزرگداشت اسماعیل خوئی، شاعر نامدار و سرشناس کشورمان
05.05.2021 - 14:05 «مادر شریفی»، یکی دیگر از مادران خاوران درگذشت!
19.04.2021 - 16:10 یاد مادر گلچوبیان، از مادران خاوران، گرامی باد!
22.03.2021 - 13:13 در گرامی‌داشت یاد رفیق علی خاوری، شخصیت سرشناس چپ ایران!
28.02.2021 - 20:18 در گرامیداشت یاد و خاطره‌ی رفیق محسن رشیدی
18.02.2021 - 10:53 نامش می‌ماند!
09.01.2021 - 12:06 اطلاعیه
03.01.2021 - 23:03 پیام تسلیت
12.11.2020 - 23:01 پیام همدردی با خانواده طارانی
03.11.2020 - 23:28 پیرامون برگزاری همه پرسی !فایل صوتی
02.11.2020 - 20:39 پیرامون برگزاری همه پرسی
28.10.2020 - 22:24 یاد رفیق جهانبخش بنی‌بایرامی(جهان) را گرامی می‌داریم!
19.10.2020 - 20:51 قلب مهربانی که عاشق زندگی و زیبایی بود برای همیشه خاموش شد!
11.09.2020 - 12:48 یاد طیفور بطحائی زندانی سیاسی دوران شاه و مبارز چپ گرامی باد!
27.08.2020 - 13:56 یاد رفیق ناصر خاکسار گرامی باد!
10.08.2020 - 20:23 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مبارز خستگی ناپذیر کرد، کاک جلیل گادانی
14.06.2020 - 23:59 مادر دیگری از مادران خاوران ما را ترک کرد