شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

مهرداد خامنه ای

فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی

میهمان برنامه: مهرداد خامنه ای – سرپرست گروه تئاتر اگزیت

زمان: یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت ایران

https://t.me/joinchat/tV0lKV4J97UzZWY5

قایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۲٨ خرداد ۱۴۰۰

نیهمان برنامه: مهرداد خامنه ای - سرپرست گروه تئاتر اگزیت

این گروه در شهرهای مختلف نروژ و آلمان و سپس در ادامه در ایران آثاری از نویسندگان ایران و جهان را به روی صحنه برده است. ایده‌ای که مبنای تشکیل این گروه قرار گرفت،‌ تئاتر فراملیتی و چندزبانه بود. بر همین اساس، آثاری که اگزیت به روی صحنه برده است، در هر کشور توسط بازیگرانی از همان کشور و به زبان آشنای مردم آن اجرا شده است.

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹

میهمان برنامه : مهرداد خامنه ای ، سرپرست گروه تئاتر اگزیت