چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

تلویزیون اینترنتی آوردگاه

برنامه ای از تلویزیون آوردگاه

میهمانان: همایون مهمنش، پرویز نویدی ‌مهرداد درویش پور با مدیریت کوروش پارسا