چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

کیوان صمیمی

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: آقای کیوان صمیمی، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی