چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

صمیمی، کیوان

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: آقای کیوان صمیمی، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی