سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

دانشگری، رقیه

فال صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی

میهمان: رفیق رقیه دانشگری (فران)

زمان: جمعه ۲مهر ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران ( ۱۸:۳۰ به وقت اروپا ) در کانال تریبون سرزمین من و گروههای دیگر تلگرامی از جمله گروه " به یاد رفیق رئیس دانا برای اتحاد عدالتخواهان" برگزار می شود.

لینک زیر:

https://t.me/joinchat/Y43wDdsZmWpkMmYx

اندیشه‌ی احزاب و سازمان‌های سیاسی – عقیدتی همگی از جامعه نشأت می‌گیرند و ریشه در جامعه دارند. اندیشه‌ی سوسیالیستی که باورمندان به آن به چپ معروف شده‌اند، از خواست و آرزو و آرمان کارگران و زحمتکشان زاده شده و نامیرا است. آرزوی عدالت و برابری و آزادی و صلح چیزی نیست که بتوان از مردم گرفت. فداییان سخنگویان و مدافعان صادق این آرزوهای نیک هستند. از همین رو مانند ققنوس از خاکستر زمان و زمانه سر بر می‌آورند و پرچم مبارزه و امید را از دست نسلی به نسل دیگر می‌سپارند.

فایل های صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه۱۷ بمهن ۹۹

میهمان: رفیق رقیه دانشگری - از پیشکسوتان جنبش فدایی

 فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: رفیق رقیه دانشگری - فعال سیاسی، از اولین زنان فدائی