چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲

احمد پورمندی

 بودجه بوق، دروغ و چماق                           

احمد پورمندی  – فعال سیاسی و سوسیال دمکرات ، در اتاق تلگرام اتحاد چپ 

پنجشنبه ۲ دی ماه برابر با ۲۳ دسامبر  ۱۴۰۰

 بودجه بوق، دروغ و چماق                           

احمد پورمندی  – فعال سیاسی و سوسیال دمکرات ، در اتاق تلگرام اتحاد چپ 

پنجشنبه ۲ دی ماه برابر با ۲۳ دسامبر  ۱۴۰۰

ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 

ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

در آن سالهای دور و در آن جنگل سرد، مادری که سال‌ها مورد تجاوز حرامیان بود، تنها رها شد و مقدرش آن بود که کودک نارسش را به دنیا آورد. کودکی که فرصت کودکی نیافت و در کودکی بار بزرگسالی را بر دوش کشید. کودک البته در گسست از پدری که نداشت و مادری که نبود، قد کشید و رشید شد. بارها بر زمین افتاد و برخاست و از زندگی همین را آموخت که باید و می توان دو باره برخاست.

جمهوریخواهان و گذار به دمکراسی

جلسه پرسش و پاسخ : احمد پورمندی "فعال سیاسی سوسیال دمکرات" در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" پاسخ داد.

گفتگوى كوتاهى پيرامون فساد در قوه قضاييه و نامه داداستان كل به همتاى رومانيايى او.

آقای خامنه ای شما مسئول اول تبدیل اپیدمی کووید - ۱۹به یک فاجعه ملی هستید!

مصاحبه با احمد پورمندی فعال سیاسی سوسیال دمکرات

به همان نسبت که شرط بندی روی اصلاح ناپذیری یا اصلاح پذیری حکومت خطا و گمراه کننده است، تاکید بر امکان عقب راندن استبداد در مقابل شلاق جنبش سراسری مردم و شیرینی "امنیت و حق مشارکت در حیاط سیاسی، بعد از عقب نشینی" ضرورتی راهبردی و تعیین کننده است.

هر طرحی که بخواهد با نفت به مثابه حلقه مرکزی و گرهی اقتصاد ایران تماس بگیرد، باید در درجه اول براساس وضعیت واقعی اقتصاد ایران، رابطه ای منطقی و قابل توضیح با توسعه پایدار داشته باشد.

سند حاضر کوششی است در راستای پاسخ به ضرورت تشکیل حزب سوسیال دموکرات ایران و به منظور تشکیل " اتحادیه سوسیال دموکرات های ایران" که بتواند تا فراهم شدن شرایط تشکیل حزب در ایران، وظایف آنرا بر عهده بگیرد.