سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

انصاری، وهاب

پرویز نویدی، وهاب انصاری و احد واحدی، در گفتگو با سایت ایران گلوبال

مصاحبه با وهاب انصاری، مسئول گروه کار ملی - قومی و عضو هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

ترکمن‌ها با تشکیل ستاد مرکزی شوراها و تشکیل و سازمان‌دهی سراسری کشت شورایی و همچنین با تشکیل کانون فرهنگی- سیاسی خلق ترکمن، جنبشی مدرن و درعین‌حال سرکش و نافرمان در مقابل حکومت تازه به دوران رسیده، مبتنی بر تبعیض و نابرابری را سازمان دادند. مردمی که پرونده درخشانی از مبارزات سیاسی، مدنی و اجتماعی دارند با توهین اشخاص معلوم‌الحالی مانند خلیلی، کوچک و خوار نمی‌شوند.  

بحث و گفتگو با وهاب انصاری

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ  26 مرداد 1397 برابر با 17 اوت  2018 انجام شده است

اکنون که کنگره مشترک به پایان رسیده است. همه ماها با نگاهی مثبت و با امید به اینکه "حزب چپ ایران (فداییان خلق)" بتواند امتداد اجتماعی و تاریخی خود که همانا جنبش اجتماعی و تاریخی فداییان خلق هستند، گسترش و پیوند یابد. همان فداییانی که...

ازنظر من درصحنه سیاسی-اجتماعی چپ ایران همچنان جنبش فدایی دارای چنان ظرفیت‌هایی است که بتواند نیرو جذب بکند. متأسفانه هنوز هیچ نشانه ایی از زایش نیروی چپ جدید در صحنه سیاسی ایران نیست