پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰

ابوالفضل محققی

مقابل قفس قناری می ایستد، به پر زدن دیوانه وار او در قفس کوچک خیره می شود.قناری روی میله ای می نشیند. اندکی بعد شروع به خواندن خواهد کرد. فکر می کند، چه میزان این قناری را دوست دارد ودلبسته اوست؟ قناری نمی خواند درست روی میله نشسته ودر چشمان او خیره شده است.

ما در زمان و مکانی دیگر سیر می کردیم. زندگی تا چه میزان می تواند سخت باشد؟ اما زیبا نیز هم! زیبائی که زنانی چون او آن را به ما ارزانی می دارند. قلب های بزرگی که می توانند همه را در خود جای دهند. جهان ما بدون این روح های بزرگ چه میزان کوچک و حقیر می شد.

پیامی که ترس از اجنه چنبر زده بر دور او را نشان می دهد. دغدغه خاطر او از مسئله جانشینی ، چگونگی اعمال بی سوال و جواب قدرت در تمامی عرصه ها! در شرایطی که روند حوادث و آخرین انتخابا ت مجلس شکست کامل تبدیل ملت به امت را نشان داد .عزم جزم او در تکیه بر قشون کف خیابانی ! یک دست کردن حکومت با تکیه یه بر سر نیزه نظامیان ویکسره کردن تکلیف خود با این احنه را تیز نشان داد.

هر میزان که از دوران کودکی فاصله می گیرم به سال های وبائی جمهوری اسلامی نزدیک تر می گردم خاطرات تلخ تر می شوند. شور روزهای انقلاب حال به زهری تلخ بدل شده هر زمان که بیادم می افتدد تلخی آن در بند بند وجودم نفوذ می کند همراه با آه حسرتی بر دل.

افق در حال روشن شدن است. شعله های آتش فرو نشسته، پارو زنندگان دست از کار کشیده، بکناری نشسته اند. با دیگ سمنوئی آماده! دیگی لبریز از شادی، نذر و نیاز؛ لبریزاز سنتی زیبا و دیرین.

در تاریک روشن هوا به صدای بغ بغوی دو کبوتر از خواب بر می خیزم،از لابلای شاخه های درخت گلابی روبروی پنجره اطاقم به دو کبوتری که تازه در روزهای آغازین بهار به لانه خود برگشته اند نگاه می کنم .چه عاشقانه و سر شار در گوش هم می خوانند؟ بر می خیزم با درد تلخ...

صدائی دیگر می شنوم. صدای کوبیدن دف فرش بافی، بر تار پود فرش. زنی به تنهائی، در خلوت زیر زمینی، سرگرم بافتن فرش است. دیر گاهی است که بخشی از چرخ زندگی را با این کار می چرخاند. به آرامی زیر لب شعری را زمزمه می کند:

"یل اسر قوم سورولور

دنیا باشا دورولور ...

اقتدار ابلهانه ای که از پذیرش کمک امریکا در رابطه با کرونا سر با می زند، شعار ضد اسرائیلی می دهد اما وقتی شایعه کشف واکسن کرونا توسط اسرائیل را می شنود مرجع تقلیدش مکارم شیرازی معامله برای گرفتن آن را بلا مانع اعلام می کند.

اپوزیسون خارج از کشور باید که در حرکتی یک پارچه و متحد به حمایت از این عزیزان بر خیزد و نشان دهد که هیچ امری بالاتر از دفاع مشترک و یک پارچه و مهم تر از جان زندانیان سیاسی بی پناه و در معرض خطر نیستصدای بی پناهی زندانیان سیاسی را در یابیم، توطئه و خطری که بر سر آن ها سایه افکنده است را فریاد بزنیم.

بر آمد مجدد طالبان نه ناشی از قدرت آن ها بلکه ناشی از کشمکش رهبران فعلی بر سر قدرت است، که منافع خود را بر منافع مردم ارجح می دانند. از اتلاف وقت برای رسیدن به یک اجماع، یافتن یک زبان مشترک جهت یک وحدت ملی، دلسرد کردن مردم، ضعیف کردن،گرفتن آخرین رمق اقتصادی، نهایت امید مردم، به چنین حکومت گران بدون عرق ملی است که طالبان قدرت می گیرند!