سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

اشنایدر، ریچارد

این واقعیت که یک کشور اسلامی مثل سودان اکنون به چرخشی به سمت اسرائیل روی آورده، می‌تواند برای کل منطقه یک تغییر الگو باشد. طی چند سال دو بلوک جدید در حال رشد است. از یک سو ترکیه ، ایران ، سوریه ، قطر و فلسطینی ها، که منافع مشترک زیادی دارند و سعی می کنند آنها را بلحاظ دیپلماتیک و نظامی پیش ببرند. از سوی دیگر و در نقطه مقابل عربستان سعودی ، کشورهای حوزه خلیج فارس ، مصر ، اسرائیل و اکنون نیز سودان قرار دارند.