شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

بهروز خلیق

بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی-اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 

در اتاق تلگرامی اتحاد چپ پاسخ داد

پنجشنبه ۱مهر ماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ سپتامبر۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران - ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

با مفاهيم شورش و جنبش نمی توان اعتراضات ۹۸ را تبيين کرد. ما نيازمند مفهوم سازی هستيم. مفهومی که بتواند اعتراضات آبان را تبيين کند. مفهومی که برخاسته از پيوند بين تهيدستان و طبقه متوسط فرودست است. چرا که هر دو در اعتراضات ۹۸ مهر خود را به آن زدند. اين شکل اعتراض هم مشخصه هائی از شورش دارد و هم جنبش. هم تمايزاتی معينی با آندو دارد. اين مفهوم لازم است وارد ادبيات جامعه شناسی سياسی گردد و مشخصه های آن تعريف شود. "خيزش" واژه مناسبی برای تبيين اعتراضات آبان ۹۸ است.

چشم انداز اعتراض های اخیر مردم خوزستان و دیگر شهر ها

بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ داد.

پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

گروه های وسيعی از جامعه چندين دوره صندق های رای را تجربه کردند و به اين دريافت رسيدند که در جمهوری اسلامی از صندوق های رأی تحولی برنمی خيزد. آن ها امید به گشایش در جمهوری اسلامی را هم از دست داده‌اند. تجربه‌ی دولت روحانی آخرین میخ را بر تابوت انتخابات مهندسی شده در جمهوری اسلامی کوبید و ‌اعتماد بخشی از جامعه به انتخابات فرمایشی در جمهوری اسلامی را به گور سپرد.

دولت در سايه با قبضه قوه مجريه، تمام قدرت را دست خود گرفته و جمهوريت نظام را بی معنی کرده و حکومت اسلامی را جايگزين جمهوری اسلامی خواهد کرد و به عمر ساختار دوگانه جمهوريت ـ ولايت وبه به وجود دو دولت خاتمه خواهد داد، دولت رسمی و دولت موازی يکی خواهند شد.

تحريم انتخابات حامل پيام های سياسی متعددی است. نخست اينکه مردم اعتراض خود را نسبت به انتخابات فرمايشی اعلام می کنند. دوم اينکه مردم نشان می دهند که برای رای خود ارزش قانلند و حاضر نيستند رای خود در خدمت مقاصد حکومت قرار دهند. تحريم انتخابات در عين حال اعتراض به وضعيت فاجعه بار کنونی است که حاصل سياست و عملکرد رژيم حاکم است.

در سال های گذشته در ساختار طبقاتی جامعه ما تغييراتی صورت گرفته است. وجهی از اين تغييرات را با جابجائی طبقاتی می توان تبيين کرد. جابجائی طبقاتی هم به لحاظ اقتصادی و هم بجهت مکان گزينی. برای توضيح اين پديده لازم است هم به وضعيت اقتصادی پرداخت و هم به مسئله مسکن. در اين جا به مسئله مسکن در رابطه با جابجائی طبقاتی پرداخته شده است.

تلویزیون آزادی در گفتگو با بهروزخلیق، عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه.

گفتگوی تلویزیون ایران اینترناشنال با بهروز خلیق - عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

چند هفته‌ی دیگر انتخاباتی دیگر در ایران برگزار خواهد شد. انتخاباتی که بسیاری از مردم و صاحب‌نظران نام انتصابات را برای آن برازنده‌تر می‌دانند. تجربه‌ی انتخابات گذشته‌ی مجلس و حضور کم‌رونق مردم در آن نشان داده است که شهروندان ایران دیگر انتخابات را به عنوان یک رکن موثر در تعیین سرنوشت خود نمی‌دانند.

بهروز خلیق، فعال سیاسی جمهوری‌خواه می‌گوید: جمهوری‌اسلامی راه هرگونه تاثیرگذاری مردم بر شیوه حکومت را سد کرده است و انتخابات تنها از منظر مشروعیت‌بخشی به حاکمیت همچنان برگزار می‌شود.