سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

دهکردی، مریم

جامعه رنگین‌کمانی در اولین قدم‌های آشکارسازی از هویت جنسی و جنسیتی خود عموما با مشکلاتی مواجه می‌شوند. «فریمان کاشانی»، کنشگر کوییر فمینیست درباره اینکه چه باید کرد تا آشکارسازی با کمترین آسیب جسمی به افراد اتفاق بیفتد به ایران‌وایر می‌گوید: «ما می‌دانیم که خانواده‌های زیادی نسبت به پذیرش این موضوع مشکل دارند. این هم به ناآگاهی آن‌ها بازمی‌گردد هم به تفکر مردسالار ریشه دوانده در ذهنشان.

مهرداد درویش‌پور با ابراز خوشحالی از واکنش به موقع جامعه ایران و افغانستان در مواجهه با هشتگ #پایان_میهمانی می‌گوید:« اگر چه خیلی اوقات نه تنها از سوی حکومت که از سوی جامعه نیز شاهد رفتارهای نادرست و نژادپرستانه در مواجهه با افغانستانی‌ها در ایران بوده‌ایم اما واکنش به موقع در این نوبت که این هشتگ را به ضد خودش تبدیل کرد مایه خوشحالی است. به باور من رسانه‌های فارسی زبان باید بیشتر به چنین مسائلی بپردازند و واکنش به موقع داشته باشند.