چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲

کنگره بنیانگذار

بیش از هر چیز از این حقیقت شادمانم که در اندیشه پی گرفتن راه اتحاد همه‌ی نیروهای وفادار به بهروزی و یگانگی مردم ایرانید و اطمینان دارم که این آرزوی بزرگ برای میهنمان ایران روزی به ثمر خواهد نشست؛ زیرا راهی جز این برای گذر به پیروزی مردممان بر استبداد، ستم و بیعدالتی کارایی نخواهد داشت

برگزاری کنگره‌ی مشترک شما دوستان در شرایط ویژه‌ای برگزار می‌گردد که سیاست کشورهای جهان نسبت به مسایل جهانی قابل تعمق و توجه بوده و بحران‌های خاورمیانه که اکثر آنها از سیاست و رفتار دخالت‌گرایانه جمهوری اسلامی ایران نشأت می گیرد وارد مرحله‌ی حساس شده است.

پیام‌های رسیده به حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت برگذار کنگره بنیانگذاری.

در زیر، بخشی از پیام‌هایی را می‌بینید که کتبا به کنگره ارائه شده‌اند.

ما معتقدیم که وجود یک نیروی چپ متحد و قدرتمند می‌تواند جنبش جمهوریخواهی کشورمان را تقویت نماید. حضور موثر و قدرتمند نیروهای چپ در صحنه سیاسی کشور می‌تواند نقش مهمی در متشکل نمودن و به صحنه آوردن آن بخش از جامعه ایفا نماید که در طول چهل سال گذشته از حق حضور متشکل و مستقل در تحولات سیاسی محروم بوده است.

اتحاد برای دموکراسی در ایران ایجاد این همبستگی ملی برای مدیریت دوران گذار را هدف خود قرار داده است و بر نقش نیروی چپ در تحقق این هدف تأکید میورزد. از این رو، امیدوار است که حزب شما بتواند به عنوان نماینده بخشی از نیروی چپ در این حرکت سهیم گردد و در این تحول تاریخی نقشی مؤثر ایفا کند.

جبهه متحد بلوچستان ایران از هر نوع همگرایی و وحدت نیروهای دمکرات، سوسیالیست، سکولار و چپ استقبال کرده و تشکیل این کنگره را به تک‌تک شما تبریک و تهنیت عرض می کند، و آرزوی موفقیت کامل آن را دارد.

من امیدوار هستم و آرزو می‌کنم که شرکت کنندگان کنگره در پرتو منش دموکراتیک و آگاهی آیندهخواه خود، بر زمینه وقوف به نکات یاد شده، صفوف خود را همچنان متحد نگهداشته و با یگانگی فشردهتری کنگره را با موفقیت به پایان برسانند.

ما معتقدیم این کنگره قدمی ضروری برای شکل دادن به بدیل چپ در وضعیت سیاسی فعلی است. ما امیدوارم اهداف این کنگره با حسن نیت و اتفاق نظر افراد و جریانات چپ از گرایشات مختلف روبرو شود تا پس از صد و پنجاه سال مبارزه‌ی بی امان، استبداد و ارتجاع به پشتوانه‌ی مبارزات مردم، از ایران رخت بربندد.

کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. حاکمان جمهوری اسلامی همه بدون هیچ استثنائی در قبال این جنایت مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. همه کسانی که در کشتار زندانیان سیاسی، به فرمان خمینی، نقش ایفا نموده‌اند و یا در کشتار مشارکت داشتهاند، مسئولند. با تاسف بسیار، هم‌اکنون نیز بعد از سی سال، این جانیان در ارکان حکومت حضور دارند و هم‌چنان، نه تنها بر سرنوشت مردم حکم می رانند، بلکه با وقاحت تمام از آن جنایت بزرگ دفاع نیز می کنند.

ایرانیان ساکن در مناطقی از کشور که با خودویژگی ملی ـ قومی شاخص هستند، علاوه بر ستم ها و تبعیض‌های فراگير سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که همه ایرانیان از آنها رنج می‌برند، با اعمال تبعیض مضاعف نيز مواجهند. زبان مادری، تاریخ، هویت و فرهنگ ملی آنها از جانب حکومت استبدادی مورد بی مهری و تبعیض قرار دارد. نتیجه سیاست تمرکزگرایی ناشی از چنین اعمال تبعیضی، توزیع ناعادلانه امکانات رشد اقتصادی در کشور و محرومیت میلیون ها انسان از حق ابتدایی تحصیل به زبان مادری است