جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۵ ژوئن ۲۰۲۰

گفتگو

مصاحبه با مسئولین هماهنگی هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 "رفقا خانه ما خراب نشده" 

آیا سخن گفتن از سوسیالیسم ،وعده بهشت برین همه ادیان نیست؟ 

مصاحبه با حسن زهتاب

دیدگاههای آقای علی فکری کنشگر سیاسی در خصوص کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مصاحبه با احمد پورمندی فعال سیاسی سوسیال دمکرات

سخنرانان:

بهروز خلیق – عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حسن زهتاب - عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مسعود فتحی - عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گفتگو در مورد سه موضوع محوری سند سیاسی: گذر از جمهوری اسلامی و چگونگی ان ، در باره اصلاح پذیری اصلاح طلبان و سر انجام در باره "سیاست اتحاد ها"

از نگاه من، یک حزب چپ مدرن اهداف خود را در حال و مبتنی بر نیاز روز جامعه و دست‌یافتنی تعریف می‌کند، و برای رسیدن به اهداف خود همه گزینه‌های انسانی و شرافتمندانه سیاسی را روی میز دارد.

اقای جواد لعل محمدی و خانم راحله طارانی در گفتگو با سایت ایران گلوبال

مصاحبه با وهاب انصاری، مسئول گروه کار ملی - قومی و عضو هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)