جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹

گفتگو

بحث و گفتگو با مسعود فتحی، عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و سردبیر سایت عصر نو                                    

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 21 دی‌ماه 1397 برابر با 11 ژانویه 2019 انجام شده است

بحث و گفتگو با اشکبوس طالبی، استاد رشته روانشناسی و پژوهشگر فرهنگی                                                                          

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۷ برابر با ۴ ژانویه ۲۰۱۹ انجام شده است

بحث و گفتگو با حسین اکبری، سندیکالیست و فعال کارگری در ایران در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی!                                                        

این گفتگو در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۷ برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۱۸ انجام شده است.

بحث و گفتگو با سیروس مددی                                                                                                                                 

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 23 آذرماه 1397 برابر با 14 دسامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با دکتر ناصر زرافشان                                                                                                                                        

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 16 آذرماه 1397 برابر با 7 دسامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با دکتر فریبرز رئیس دانا                                                                                                                         

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 9 آذرماه 1397 برابر با 30 نوامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با صادق کار                                                                                                                                 

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 2 آذر 1397 برابر با 23 نوامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)                                                                                     

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 25 آبان 1397 برابر با 16 نوامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با محمدعلی عمویی                                                                                                                        

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 18 آبان 1397 برابر با 9 نوامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با رضا خندان مهابادی، نویسنده و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران                                                                                                   

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 11 آبان 1397 برابر با 2 نوامبر 2018 انجام شده است